درمان سلولیت با طب سوزنی در کلینیک طب سوزنی دکتر منوچهر امینی

درمان سلولیت با طب سوزنی در کلینیک طب سوزنی دکتر منوچهر امینی درمان سلولیت با طب سوزنی سلولیت عارضه ای است که بر اثر تجمع چربی در زیر سطح پوست ایجاد می شود. تجمع چربی در زیر پوست، ظاهری حفره مانند ایجاد می کند که به آن سلولیت گفته می...