معرفی دستگاه های موضعی لاغری

معرفی دستگاه های موضعی لاغری لاغری موضعی بسیار سخت تر و دشوارتر از لاغری کلی بدن است؛ زیرا در کاهش وزن کلی، بیمار با استفاده از رژیم های غذایی و ورزش می تواند وزنش را کم کند. لاغری موضعی، حتی اگر به زمان طولانی و اراده آهنین نیاز داشته باشد،...