لاغری موضعی با آر اف و یا رادیوفرکانسی برای کاهش چربی چگونه انجام می شود؟

لاغری موضعی با آر اف و یا رادیوفرکانسی برای کاهش چربی چگونه انجام می شود؟ آر اف و یا رادیوفرکانسی را غالباً متخصصین پوست برای افرادی تجویز می کنند که دارای نواحی از تجمع بیش از حد چربی در بدنشان هستند. در لاغری موضعی با آر اف پزشک متخصص با...

معرفی دستگاه های موضعی لاغری

معرفی دستگاه های موضعی لاغری لاغری موضعی بسیار سخت تر و دشوارتر از لاغری کلی بدن است؛ زیرا در کاهش وزن کلی، بیمار با استفاده از رژیم های غذایی و ورزش می تواند وزنش را کم کند. لاغری موضعی، حتی اگر به زمان طولانی و اراده آهنین نیاز داشته باشد،...