ماندگاری درمان گردن درد با طب سوزنی، چقدر است؟

  ماندگاری درمان گردن درد با طب سوزنی، چقدر است؟ درمان گردن درد با طب سوزنی، روشی است که از سالیان دراز و از گذشته تا به امروز، رواج داشته است.  در این روش، پزشک سعی می‌کند با زدن سوزن‌های ریز در نقاط حساس و دارای عصب، درد را کنترل...